• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Проф. Милена Станева

Проф. Милена Станева

проф. д-р Милена Станева, дм - ангиология

Завършва  медицина през 1992 г. в МУ-София. Придобива специалност „Вътрешни болести” през 1997 г. Втората й специалност е „Кардиология” и е призната през 2005 г., а третата - "Ангиология" през май 2011г. 
Има призната квалификация за високоспециализирана дейност „Правоспособност по ултразвукова съдова диагностика” и „Ехокардиография – експертно ниво”. Д-р Станева има редица публикации в националния и световния научен печат, участия в международни медицински форуми, научни ръководства.  Между 1993 и 2004 г. работи в Клиниката по кардиология на УБ „Лозенец”. След това завежда Кабинет по ултразвукова съдова диагностика в Клиниката по кардиология в УНСБАЛ „Св.Екатерина”, където е до края на 2006 г. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. През 2015 г. е хабилитирана с академична степен „Професор”.

Член е на: Международното дружество по ангиология, Европейското дружество по кардиология,  Българското дружество по кардиология, Българско дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. 

 Реклама


Stay connected with our social network