• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Програма за Модул Ехография във вътрешните болести

НА ИЗБИРАЕМ  КУРС  „ЕХОГРАФИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

79 учебни часа/4 кредита за учебната 2015/16 год.

Всяка тема се разглежда за 1 учебен час.

Начало - 6 юни 2016 от 14:00 в Учебната зала в Клиника по Гастроентерология "УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ"

 

Отговорници по специалности:

Гастроентерология – д-р Румяна Митова и д-р Димитър Попов

Нефрология – доц. Румяна Кръстева

Ендокринология – проф. Здравко Каменов

Ревматология – д-р Цветана Петранова

Пулмология - доц. Росен Петков

Кардиология – д-р Зоя Кунева

 

І. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

  1. Принципи на ултразвуковото изследване, основни понятия.

  2. Ултразвукова топографска анатомия на коремната кухина.

  3. Ултразвуково изследване на черен дроб в норма.

  4. Дифузни заболявания на черния дроб.

  5. Чернодробна цироза.

  6. Кисти на черния дроб.

  7. Чернодробни абсцеси.

  8. Доброкачествени тумори на черния дроб.

  9. Първични чернодробни неоплазми.

  10.Чернодробни метастази.

  11.Съдови за обялавения на черния дроб.

  12. Ултразвуково изследване на жлъчна система в  норма.

  13. Жлъчнокаменна болест.

  14. Възпалителни заболявания на жлъчната система.

  15. Тумори на жлъчната система.

  16. Ултразвуково изследване на панкреаса в  норма.

  17. Остри панкреатити

  18. Хронични панкреатити.

  19. Ултразвуково изследване при компликации на остри и хронични панкреатити.

  20. Тумори на панкреаса.

  21. Портална хипертония.

  22. Ултразвуково изследване  при ДД на жълтеницата.

  23. Ултразвуково изследване при ДД на асцитния синдром.

  24. Ултразвуково изследване при  ДД на абдоминалната болка.

  25. Патологични промени в  слезката.

  26. Ултразвуково изследване при възпалителни заболявания на ГИТ

  27. Ултразвуково изследване при тумори на ГИТ

  28. Ултразвуково изследване на при  патологични промени, засягащи  перитонеума и ретроперитонеума.

  29. Принципи на абдоминалната Доплер ехография.

  30. Доплер ехография при чернодробни заболявания.

  31. Доплер ехография при съдови заболявания в абдомена.

  32. Принципи на  инвазивните процедури под  ехографски контрол.

  33. Инвазивни процедури под ехографски контрол при заболявания на черния дроб.

  34. Инвазивни процедури под ехографски контрол при заболявания на жлъчна система, ретроперитонеум и коремна кухина.

  35. Принципи на контрастно- усилената ехография.

  36. Принципи на хибридната образна диатгностика при заболявания в абдомена / ехография-СТ ; Ехография –ЯМР/.

                                     

ІІ. НЕФРОЛОГИЯ

37. Нормален бъбрек- варианти на нормалния образ.

38. Вродени аномалии.

39. Кисти и кистозни бъбречни болести.

40. Нормални и патологични промени по време на бремеността.

41.Особености на абдоминалната ехография в детска възраст.

42.Трансплантиран бъбрек.

43. Бъбречни травми.

44. Дифузни бъбречни заболявания.

45. Нефролитиаза.

46. Хидронефроза.

47. Остър и хроничен пиелонефрит.

48. Тумори на бъбреците.

49. Бъбречни травми.

50. Ехографска диагностика на пикочен мехур, простата и тестиси.

51. Надбъбрек.

52. Конвенционална ехография в ДД на хематурията.

53. Ехография при болни с бъбречна недостатъчност.

 

    ІІІ. Е Н Д О К Р И Н О Л О Г И Я

54. Нормален образ на шийната област

55. Доплер изследване, еластография

56. Възли на щитовидната жлеза – обща характеристика

57. Злокачествени процеси на щитовидната жлеза

58. Дифузни патологични процеси на щитовидната жлеза

59. Лимфни възли в шийната област

60. Патология на паращитовидните жлези

61. Тънкоиглена аспирационна биопсия

62. Постоперативно мониториране на пациентите

63. Неоперативни инвазивни терапевтични методи под ултразвуков контрол

 

ІV. ревматология

64. Мускулоскелетна ултрасонография - диагностични възможности при възпалителни ставни заболявания.

65. Мускулоскелетна ултрасонография - диагностични възможности при дегенеративни ставни заболявания.

66. Мускулоскелетна ултрасонография - диагностични възможности при кристални артропатии.

67. Мускулоскелетна ултрасонография - диагностични възможности при системни заболявания на съединителната тъкан.

68. Doppler–сонографска оценка на пораженията на опорно-двигателния апарат.

69. Ултразвук-контролирана артроцентеза – диагностични и терапевтични възможности.

 

V.           ПУЛМОЛОГИЯ

70. Торакална ехография – общи принципи.

71. Ултразвуково изследване на шийна, надключична, аксиларна области и гръдна стена.

72. Eхографско изследване в диагностиката на плевралните заболявания.

73. Торакална ехография при остра дихателна недостатъчност.

74. Ултразвуково изследване на периферни пулмонални консолидации и лезии.

75. Ултразвуково изследване на медиастинални структури и лезии.

76. Интервенционален ултразвук, EBUS и EUS при торакални лезии.

 

VІ. КАРДИОЛОГИЯ

77. Ехокардиография диагностика на аортни клапни пороци

78. Ехокардиография диагностика на митрални клапни пороци

79. Ехокардиография диагностика на ИБС.

 

 

Ръководител КВБ

Проф. З.Каменов


Реклама


Stay connected with our social network