• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Проф. Цветана Кътова

Проф. Цветана Кътова,  зав. Отделение по неинвазивна функционална диагностика на НКБ, обучила голяма част от кардиолозите, работещи с УЗ в България.

Ръководител на единствената  ехокардиографска  лаборатория в България , която е акредитирана като  експертна за  ТЕЕ , стрес ехокардиография и тъканен Доплер от Европеийската акредитационна комисия. Член на изпитна комисия към Европейската асоциация по ехокардиография .

Специализирала в Германия като Хумболтов стипендиант през 1989/90 година( в кардиологична клиника Франкфурт ),  допълнително  през 2005 година с Грант от А-V Хумболт - научна разработка  в Сърдечна Хирургия в Аугсбург.

Приоритетни  интереси:

диагноза и лечение на болни със сърдечна недостатъчност

диагноза на таргетни увреждания при АХ и лечение на борнти с АХ

проблеми на оперирано сърцеРеклама


Stay connected with our social network