• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Доц. Емилия Пантелеева

Доц. д-р Емилия Пантелеева завършва медицина във ВМИ-София през 1984 г. Специалност “Детски
болести” придобива през 1992 г., а през 2005 г. - втора специалност ”Детска гастроентерология”. Д-р Пантелеева има 32 годишна лекарска практика. От 1989 г.до 2015 г. работи в Клиниката по детска гастроентерология, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев", София; след което работи като специалист в извънболничната помощ и СБАЛДБ "Д-р Лисичкова", Варна. 

Притежава съответната квалификация по: горна и долна ендоскопия при деца, абдоминална конвенционална и Доплер-ехография при деца, чернодробна биопсия. През 2009 г.  д-р Пантелеева защитава дисертация на тема “Диагностична стойност на имунологичните маркери за целиакия в детска възраст” и получава научна степен “Доктор по медицина”. От 2013 г. е доцент по педиатрия. Член е на: Българско педиатрично дружество, Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Асоциация за хронични възпалителни чревни заболявания.

тел. 0888 258 696Реклама


Stay connected with our social network