• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Ръководство

Експертен съвет на БАУМ (Управителен съвет)

Д-р Румяна Митова - Председател
 

Проф. Никола Григоров - Почетен председател
 

Доц. Режина Джераси - Заместник председател

Проф. Цветана Кътова - Заместник председател
 

Проф. Здравко Каменов - Член на Управителния съвет

Проф. Борис Богов - Член на Управителния съвет

Проф. Искрен Коцев - Член на Управителния съвет

Проф. Милена Станева - Член на Управителния съвет

Проф. Евгения Русчева - Член на Управителния съвет

Доц. Анелия Буева - Член на Управителния съвет

Доц. Йордан Генов - Член на Управителния съвет

Доц. Бранимир Големанов - Член на Управителния съвет

Доц. Стоян Ханджиев - Член на Управителния съвет

Доц. Румяна Кръстева - Член на Управителния съвет

Доц. Емилия Пантелеева - Член на Управителния съвет

Доц. Русанка Ковачева - Член на Управителния съвет

Доц. Юлия Петрова - Член на Управителния съвет

Доц. Атанас Хилендеров - Член на Управителния съвет

Доц. Росен Петков - Член на Управителния съвет

Доц. Сотир Марчев - Член на Управителния съвет

Д-р Божидар Томов - Член на Управителния съвет

Д-р Мила Дончева - Член на Управителния съвет

Д-р Родина Личева - Член на Управителния съвет

Д-р Иво Гергов - Член на Управителния съвет
 

Д-р Олга Косева - Касиер

Д-р Калоян Павлов - Технически секретар

мед. сестра Валентина Пенева - Техническо лице
Реклама


Stay connected with our social network