• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Контакти

ОФИЦИАЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Клиника по Гастроентерология
УМБАЛ "Ц. Йоанна - ИСУЛ"
Ул. "Бяло Море" 8
ПК: 1527

тел/факс: 02 846 33 31
e-mail: ultrasound.bg@gmail.com

Д-р Румяна Митова - 0886 531 349
Председател на БАУМ 

Д-р Гергана Танева - 0887 649 478
Техническо лице

FACEBOOK страница

https://www.facebook.com/baum.bg​

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ ЗА XIX КОНГРЕС 

CIC ltd.

София, ПК 1700
Пошенска кутия 95
тел:   02/ 892 0808 
          02/ 892 0809 
факс: 02/ 892 0800 
e-mail: cic@cic.bg
www.cic.bg

Форма за запитвания и конткати:


Реклама


Stay connected with our social network