• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Доц. Стоян Ханджиев

Доц. Стоян Стефанов Ханджиев

Телефон +359 290 38 118

Имейл office@cityclinic.bg

интернет адрес http://www.cityclinic.bg/

Професионален опит: 

2016 – до момента - Началник Клиника по гастроентерология и хепатология към Сити Клиник София

2015 – до момента - Доцент Катедра Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия, ВМА София

1992 – 2015 - Началник Отделение в Клиника по гастроентерология и хепатология в Катедра Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия, ВМА София

1989 – 1992 - Началник Клиника по Гастроентерология и вътрешни болести Клинична болница Лозенец, ВМА София

1982 – 1989 - Главен асистент в Клиника по Гасртоентерология, ВМА София

Спацализации:

Хамбург, Германия- Университетска клиника Епендорф

Копенхаген, Дания- Болница Херлев

Арнем, Холандия- Болница Арнем

Ерланген, Университетска клиника

Сертифициран експерт по конвенционална, доплерова  и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черен дроб, перитонеално и ретроперитронеално пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж  под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия; Сляпа чернодробна биопсия по метода на Менгини

Членство:

Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)

Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)

Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията  (EFSUMB)

Интереси и публикации:

Клинична и онкологична гастроентерология и хепатология

Интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика и терапия на стомашно-чревният тракт, черен дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство

Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания

         

 Реклама


Stay connected with our social network