• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Доц. Анелия Буева

Доц. Д-р Анелия Христова Буева , дм

 

Началник отделение по детска нефрология  при СБАЛДБ «Д-р Лисичкова», гр. Варна

Национален консултант по детска нефрология

Специалист по детски болести, детска нефрология и детска коремна ехография, хигиена на детско-юношеската възраст,

 

Професионалната ми биография е свързана с педиатрията от моя първи работен ден. От 2008 год съм доцент по Педиатрия и Началник клиника по нефрология и хемодиализа при СБАЛДБ «Проф. Иван Митев, София до напускането ми през 2014 год.

Всички лекари в Клиниката бяха обединени около идеята ми за провеждане на единствения в Европа и света скрининг за скрита бъбречна заболеваемост в детска възраст.

Получените резултати от скрининга бяха базата на предложенията, които направих до МЗ и НЗОК  за ранно откриване на клинично неизявените бъбречни  заболявания. Желанието ми да направя нещо съществено в областта на детската нефрология се осъществи – МЗ и НЗОК приеха моите предложения. От 2013 год вече е факт първото ми предложение –провеждане на ехографско изследване на отделителната система на всички деца през първата година от живота им, а от 2014 год и второто ми предложение -  ежегодна проверка с тест –лента за наличие на белтък в урината на деца в училищна възраст.

От 2014 год. до момента съм началник на Отделение по детска нефрология при СБАЛДБ «Д-р Лисичкова», гр. Варна. Имам и консултативен кабинет в София.

 

Специализирала съм в:

◦  Kлиника по детска нефрология, при Prof. Guignard, МУ, Лозанa, Швейцария,

 ◦ Клиника по детска нефрология, при Prof. Cochat, Болница “ Еdouard Неrriot”, Лион, Франция

 ◦Клиника по детска нефрология, при Prof. Loirat, Многопрофилна Детска болница “Robert Debré”, Париж, Франция

 

Кандидат на науките, МУ, София, съм от 1985 год

През 1985 год. въведох за първи път в България усвоената при специализацията ми в Лозанския Университет, Швейцария  коремна ехография в детска възраст

Доктор на науките към Медицински университет, Лозана, Швейцария съм от 1993 год. За тази научна разработка спечелих  Награда "Професор д-р Комб" за най-добър дисертационен труд за 1993 год в Лозанския университет.

 

Участието ми в Академичния живот е многострнно:

      ◦ Член на редакционна колегия на списание“Ултразвук в медицината” от 1995 г

      ◦ Член на Управителния съвет на Българска Бъбречна асоциация

      ◦ Член на Управителния съвет на Българското нефрологично дружество

      ◦ Секретар на Специализирания съвет по педиатрия и неонатология от 2007 до 2009 г.

      ◦ Член на Медицинската комисия на ВАК 2010 и 2011 г.

      ◦ Член на Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината

      ◦ Член на Консултативния съвет Българската педиатрична асоциация .

      ◦ Член на Европейската асоциация по детска нефрология

◦ Член на Френската асоциация по детска нефрология

 

Националната ми дейност е в качеството ми на:

      ◦ Член на eкспертен съвет за медицински стандарти към МЗ

      ◦ Основен лектор към проект към МЗ за обучение на лекари по програма ФАР на тема „Коремна ехография в детска възраст”

      ◦ Национален консултант по педиатрия през 2010, 2011, 2012 г.

      ◦ Национален консултант по детска нефрология от 2013 год. до момента.

      ◦ Участие в създаването на българо-френски екип за детска бъбречна трансплантация2005 – 2010 год.

      ◦ Консултант към НЗОК- от 2008 г. до момента

      ◦ Член на Централната комисия по етика към МС от 2010 г. до 2013 год.

      ◦ Член на ОС към «Фонд за лечение на деца»от 2010 г. , до момента

      ◦ Член на подкомисията към благотворителната инициатива на Президента на Републиката „Българската Коледа» от 2010 год. до момента.

Избрана съм за „Лекар на когото българите вярват” , инициатива на в-к 24 часа в трите и издания – 2012, 2014, 2016 год. и също така съм посочена сред „Най-добрите лекари в София”, инициатива на Дарик радио във всички издания, включително през 2016 год.            Реклама


Stay connected with our social network