• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Д-р Божидар Томов

д-р Божидар Цветанов Томов, д.

Завършва медицина в Медицински университет - София през 1998г. За периода 2000-2015г. работи последователно като лекар-ординатор в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, лекар-асистент към Медицински университет - София, Катедра по Вътрешни болести. От 12.2015 г е Началник на Отделение по гастроентерология към Клиника по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София. Има проведени специализации по Вътрешни болести и Гастроентерология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София. Автор и съавтор на научни публикации в български и международни медицински издания в областта на гастроентерологията, абдоминалната ехография и туморите на черен дроб. Лектор в курсове, семинари, конференции и конгреси в България и в чужбина. Професионалните му интереси са в областта на туморите на черен дроб, горна и долна ендоскопия, абдоминална ехография и манупулации под ехографски контрол. Член на Европейската асоциация за изучаване на черен дроб, Българско гастроентeрологично дружество.

email: bojidartomov@abv.bg

GSM +359898792015

 Реклама


Stay connected with our social network