• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Членство в EFSUMB

Членският внос за Европейската асоциация по ултразвук е 16 лв.

 Банкова сметка на БАУМ:

          Банка ОББ клон Княгина Мария Луиза BIC код UBBS BGSF

          1. BG39UBBS84231010822911 – в български лева

          2. BG72UBBS84231110822915 – в US долари

          Титуляр на сметка – БАУМ.

Форма за регистрация за членуване в EFSUMB:

Моля задължително пишете на ЛАТИНИЦА !Реклама


Stay connected with our social network