• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Дружества

БАУАГ - Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията - http://www.bauag.bg/

Българско дружество по гастроентерология - http://www.bsg.bg/

Българска асоциация за изучаване на черния дроб - http://bgasl.eu/

Дружество на кардиолозите в България - http://www.cardiobg.com/

Българско дружество по ендокринология - http://www.endo-bg.com/

Българско дружество по неврология - http://www.nevrologiabg.com/

Българско дружество по ревматология – http://www.rheumatologybg.org/

Българско дружество по белодробни болести - http://brsnet.bg/

Българско урологично дружество - http://uroweb.bg/

Българско дружество по хранене и диететика - http://www.nutrsoc.dir.bg/

Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология - http://www.bnsavs.org/index.php

Българско дружество по неврохирургия - http://www.neurosurgery.bg/bul/node/1

Българско нефрологично дружество - http://www.bgnephrology.com/

Българско научно дружество по акушерство и гинекология - http://www.bsobgyn.com/

Българско дерматологично дружество -http://www.bg-derm.org/

Българско дружество по нуклеарна медицина - http://www.nucmedbg.com/

Българско дружество по кардиоторакална рентгенология - http://www.bsctr.bg/

Дружество по интервенционална кардиология - http://bulsic.org/

Българско онкологично дружество - http://oncologos.eu/index.php?lang=en

Българско медицинско сдружение по хематология – http://bulgarian-hematology.com/bg.html

Българско дружество по алергология - http://allergy-society.bg/


Реклама


Stay connected with our social network