• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Членуване в БАУМ

Членският внос в БАУМ е 30 лв годишно

 Банкова сметка на БАУМ:

          Банка ОББ клон Княгина Мария Луиза BIC код UBBS BGSF

          1. BG39UBBS84231010822911 – в български лева

          2. BG72UBBS84231110822915 – в US долари

          Титуляр на сметка – БАУМ.

Форма за регистрация:Реклама


Stay connected with our social network